top of page
front page banner-02.png

 

 

其他產品

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

香料  |  咖啡  |  水果及蔬菜  |  可及雲呢拿  |  Essentrate  精油  |  護膚

 

 

 

 

 

選用最好的原材料、準確的過程和最好的技術,我們供應不同的茶、咖啡提取物,從綠茶到黑茶,從羅布斯塔咖啡到阿拉比卡咖啡,從液體提取物到噴霧乾燥提取物。

 

我們的產品有精華、濃縮液、液體提取物和噴霧乾燥提取物供選擇。

 

我們的主要茶產品:

 

紅茶噴霧乾燥粉
綠茶噴霧乾燥粉
綠茶粉

 

我們的主要咖啡產品:

 

羅布斯塔咖啡提取物
濃縮咖啡提取物
羅布斯塔咖啡粘貼
阿拉比卡咖啡提取物

 

查看我們的所有茶和咖啡產品

 

 

 

 

bottom of page