top of page

 

 

其他產品

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

香料  |  及咖啡  |  水果及蔬菜  |  可可及雲呢拿  |  Essentrate  精油  |  護膚

 

 

 

 

Essenstrate 透過使用「旋轉錐體柱」技術提取,提供高度濃縮及具天然芳香的液體,被認為是水溶性的精油。

 

我們的主要Essenstrate產品:

 

咖啡

黃瓜
可可

班蘭

 

查看我們的所有​Essenstrate產品

 

 

bottom of page