top of page

 

聯絡我們

--------------------------------------------------------------------------------

Health Harvest高度重視產品質量和客戶需求。如閣下對我們的產品和服務有任何意見或查詢,請通過電子郵件反饋給我們。我們將盡快與您聯繫。


康禾食品有限公司
地址: 香港荃灣區
電話: +852-24760128       傳真: +852-35443324
Whatsapp: +852-52663540
Wechat: healthharvest
​電郵: info@healthharvestfood.com


 

姓名 *

電郵 *

主題

信息

bottom of page