top of page

 

 

功能食用粉

----------------------------------------------------------------------------------------------------

綠茶粉  |  薑黃粉  |  薑粉  |  紅薑粉  |  玉桂粉  綠咖啡粉  |  山竹皮

 

 

 

 

天然功能食材是指從植物的葉、根、果實等部位提取的物質,具有提升能量、抗氧化等健康好處。

 

提取物是通過噴霧乾燥法形成的,使得功能食材更容易

和方便的儲存、攜帶及服用。

 

我們主要的天然功能食材產品:

 

綠茶

薑黃

紅薑
肉桂
綠咖啡
山竹皮

瓜拿納

巴戟天

 

查看我們的所有功能食用粉產品

 

 

 

 

bottom of page