top of page

 

 

 

博客

------------------------------------------------------------------------------------------

吃蜂蜜會引起肥胖嗎?


一般人誤以為蜂蜜是糖類,常吃會引起肥胖。蜂蜜成份中含70%以上單糖,只有少於5%雙糖。

單糖 - 葡萄糖和果糖能直接被人體吸收,過程不會導致脂肪沉澱。蜂蜜中的B族維生素較多,能使體内脂肪轉化為能量而釋放。

日常甜食中多數含雙糖 - 蔗糖,從食物中攝入過多蔗糖,導致體內脂肪過剩,誘發肥胖。

Comments


bottom of page