Tualang 野生蜂蜜 - 購買地點

香 港 客 戶

特 式 包 裝 全 線 獨 家 上 架

 

尖沙咀 : 海港城港威商場三階3001號舖

 

中環 : 國際金融中心商場一樓1041-1049號舖

 

沙田 : 新城巿廣場一期二樓204-214號舖

 

銅鑼灣 : 時代廣場B1地庫

 

電話:2736 3866

 大 中 華 客 戶

PayPal logo.png
Alipay logo.png
Stripe logo.png

上環 : 高陞街19號地舖

 
電話 : 25407721

環 球 客 戶

PayPal logo.png
Stripe logo.png

優質食材型格海味店

西營盤德輔道西134A號地下

 
電話 : 2111 0886

美 國  |  加 拿 大  |  英 國  |  德 國  |  意 大 利

西 班 牙  |  法 國  |  阿 聯 酋 | 日 本  |  星 加 坡

美 國  |  英 國

 

發 掘 更 多 有 關 Tualang 野 生 蜂 蜜

yellow.jpg

yellow.jpg

green.jpg

green.jpg

honeycomb chi 1

honeycomb chi 1

honeycomb chi 2

honeycomb chi 2

honeycomb chi 3

honeycomb chi 3

honeycomb chi 4

honeycomb chi 4

honeycomb chi 5

honeycomb chi 5

honeycomb chi 8

honeycomb chi 8

gold honey-01 chi

gold honey-01 chi

black honey-01 chi

black honey-01 chi

red honey-01 chi

red honey-01 chi

yellow honey-01 chi

yellow honey-01 chi

shopping cart-01 chi

shopping cart-01 chi

download products brochure-chi

download products brochure-chi

honeycomb chi 7

honeycomb chi 7

honeycomb chi 6

honeycomb chi 6

6S9A0578.jpg

6S9A0578.jpg

Edited Image 2017-06-14 09-44-31.jpg

Edited Image 2017-06-14 09-44-31.jpg

honeycomb chi 9

honeycomb chi 9

honeycomb chi 11

honeycomb chi 11

honeycomb chi 10

honeycomb chi 10

6S9A1148.jpg

6S9A1148.jpg

Where to Buy

orange.jpg

orange.jpg

0
PayPal logo.png
Stripe logo.png
Alipay logo.png

Multiple Awards-Winning Brand of Hong Kong

榮 獲 多 個 國 際 獎 項 的 香 港 品 牌

Stripe logo.png
PayPal logo.png

FOLLOW US

© HEALTH HARVEST FOOD LIMITED 康禾食品有限公司 2021 【 ALL RIGHTS RESERVED  版權所有  翻印必究 】